TouTiao头条女神20180614VIP专辑米露浴室写真22P米露头条女神

TouTiao头条女神20180614VIP专辑米露浴室写真22P米露头条女神

毋使邪气克正,致势滔天,不可向迩,[1]矧可扑灭。今人只知饮酒、食肉以养生,谁知还是天地之真气,日日在灌溉,呼吸不住在充周也。

因内伤而致者,或饮食伤中,颧大吐后,或大泻后,或久病后,或偶受外邪,发散太过,或偶停滞,消导克伐太过,积之既久,元气日微,虚极而生抽掣。[眉批]客邪二字,春为风客,夏为火客,夏为湿客,按六气候可。

法宜大补元阳,收纳肾气,如潜阳丹加敌纸、益智,回阳饮加茯苓、安桂,或桂苓术甘汤加附片、砂仁之类。此其中亦有故,故者何?

脏结无阳证,舌上苔滑,安静不渴者,不可下。以上等情,不仅此症,一切阳虚病多见此情。

凡遇遗精之人,以心肾不交,或因于湿热极不通之语,告之无不者,肯语以欲炽所致,即弗贴然,又必从而多方文致,故钦安姑存其说,以作陪衬,留病人地步,学者不可不知。 一月一降,为不病之恒,降下无所苦,又不爽其期,谓曰月信。

干于三阳,[1]疗原作"疾",据文义改。 凡一切外邪初入,切不可攻下,攻下则引邪入里,变证百出。

Leave a Reply