No5608模特唐安琪北京旅拍性感灰色紧身套装半脱露蕾丝内裤诱惑写真78P唐安琪秀人网

No5608模特唐安琪北京旅拍性感灰色紧身套装半脱露蕾丝内裤诱惑写真78P唐安琪秀人网

此条八者,皆望张志聪曰:师持脉者,犹言师但持脉而不问也。 溲便遗失,狂言,目反直视者,此为肾绝也。

 若误以阳明内湿之热,上越之头汗而遂下之,则湿从寒化,即乘虚入于上,则肺气逆而胸满,入于中,则胃不和而为哕,入于下,则膀胱气化不行,为小便不利。与沉同见,腹痛不便,则为中寒实邪,腹痛下利,则为中寒虚邪。

此即论中所谓热在骨髓,寒在皮肤;寒在骨髓,热在皮肤,沉痼寒热之病也。今病人无寒热他病,惟胸满、唇痿、舌青、口燥、漱水不欲咽,乃瘀血之胸满也。

大便□,则为阴结。但往往与痹合论,后人惑之,故仲景复言之曰:风之为病,当半身不遂,即经所谓偏枯也,或但两臂不遂者,非中风也,即痹病也。

 寸口脉缓而迟,缓则阳气长,其色鲜,其颜光,其声商,毛发长;迟则阴气盛,骨髓生,血脉满,肌肉紧,薄鲜□,阴阳相抱,荣卫俱行,刚柔相得,名曰强也。若脉见数而阳热胜,阳能化谷,虽病不足为害;若脉得紧而阴寒胜,阴不化谷,故为难治。

肝性条达,气行于胸侧,肝中寒邪,故有气抑不伸,喜太息,气滞不行,痛不得转侧肝死藏,浮之弱,按之如索不来,或曲如蛇行者,死。阳脉浮,其脉浮之二「浮」字,当是「濡」字,若是「浮」字,则与卫气衰,汗出如流珠之义不属。

Leave a Reply