No5202模特久久Aimee私房性感白衣天使服饰下黑色蕾丝内衣诱惑写真61P久久秀人网

No5202模特久久Aimee私房性感白衣天使服饰下黑色蕾丝内衣诱惑写真61P久久秀人网

静而时烦,乃蛔上入其膈,故烦,须臾复止,得食又吐又烦,是蛔闻食臭出故也。【注】此以色合问,诊病真伪之法也。

今采医经论色诊之文,确然可法者,编为四言,合崔嘉彦"四言脉诀"名曰:四诊要诀,实该望、闻、问、切之道。清胃散治胃热熏,生地黄连当归身,丹皮升麻石膏煆,临煎须要入灯心。

若无此三字,则人参、附子施之于中风发热可乎?色生于脏,各命其部。

乃妇人恒有之病,不过活瘀导气,调和冲任,足以愈之。夫病酒黄疸,必小便不利,其候心中热,足下热,是其证也。

从足胫肿起者,名曰石水,阴水也。二物味甘,甘能解毒是也。

少阴脉滑而数者,阴中即生疮,阴中蚀疮,烂者,狼牙汤洗之。此条古本内于「四肢历节痛」之下有「脉沉者有留饮」一句,当另为一条,始合论脉之义。

Leave a Reply