No4780模特大美媚京私房真空紧身上衣配性感内裤秀豪乳翘臀诱惑写真61P大美媚京秀人网

No4780模特大美媚京私房真空紧身上衣配性感内裤秀豪乳翘臀诱惑写真61P大美媚京秀人网

《千金方》云∶凡香港脚之病,极须慎房室,又忌大怒。又《本草拾遗》云∶药有同类相伏者,身黄服黄物。

增损方法∶无漏芦,用栀子十枚;无白,亦可略耳;无黄芩,亦用栀子;漏芦、黄芩并无者,但以栀子一物,亦足已之;无升麻,用犀屑;无犀屑,用蛇衔;无大黄,用芒硝;无麻黄,用葛根;无葛根,用石膏;无白薇,用知母;无知母,用葳蕤;无葳蕤,用枳实;夕药、甘草亦可略耳;都无药,但得大黄单服之,亦大善。 喜着口里颊边及舌上也,看之正黑如珠子。

又方∶末干姜四两,汤和,顿服,覆取汗愈。大雾、大寒、大热,若不时避,人忽遇之,此皆入人四体,顿折皮肤,涩经脉,遂使腠理壅隔,营卫结滞,阴阳之气不得宣泻,变成痈疽疔毒恶疮诸肿。

特禁生鱼,余不禁。又方∶浓煮鸡苏饮汁。

亦有全不令人知,忽以衣物触反手着则痛。 心腹常苦切痛及中热,服一丸如麻子,日三服,五日愈。

《录验方》云∶菖蒲散治耳聋方∶下筛,以酒和如枣核,绵裹,卧时塞耳,夜易之,十日愈。 众方不及,学人宜此知方神验,不可言。

Leave a Reply