h福利漫

h福利漫

西砂之辛,合甘草之甘,辛甘能化阳。 见咳嗽门,兹不赘。

知得此理,便得二气盈虚消息主客之道。仲景以此方治心下痞,而复恶寒、汗出者,是少阴无形之热,伏于心下而作痞,复见太阳之寒,又见汗出,有亡阳之虑,故用芩、连、大黄以泻少阴无形之伏热,又用附子以固根蒂而追元阳,寒热互用,真立方之妙也。

人身虽云三焦,其实一焦而已。张长沙云:病势已成,可得半愈。

见在下血或少或多,鲜瘀不一,此血不归经,气失统摄,下时里急后重,脾阳肾水俱伤,下后魄门瘙痒,中虚逼阳于下,脐旁动气有形,或左右上下,殆越人所谓动气之状,腹胁胀坠,不为便减,土困于中,魄门锁束,小溲不利,水亏于下,均非热象,矢气欲解不解,则肛门胀坠,时或燥热直逼前阴,肾囊收缩,气随上逆,皆水亏土弱之征,小腹坠,大腹膨,矢气解则舒,不解则胀连胁肋,右胜于左,以脾用在右,脾病故得后与气,则快然如衰,常觉中下二焦否塞,大便有时畅下,则诸证较减,以肾居于下,为胃之关,开窍于二阴,大便既畅,土郁暂宣,水源暂畅,故减至于或为之,犹浮云之过太虚耳。故莫知其情,莫见邪形。

 问曰:四肢肌肉皮肤干粗瘦削,奄奄欲绝,常思冷饮,人俱以为疳病也,不知是否?宜用加味附子理中汤,或潜阳丹治之。

嘉禾散能调中气,升降阴阳,治下虚中满,疗四时温疫伤寒,使无变动,虽伤暑及阳证伤寒服之亦愈。此湿过极,河间所谓风化制之也。

Leave a Reply