Vol295性感比基尼美女酒店旅拍私房照43P美瑜美媛馆

Vol295性感比基尼美女酒店旅拍私房照43P美瑜美媛馆

道人悬一椰瓢壁间,邓至则取瓢更酌,彭或遇之亦酌。及夫平人冒寒而战栗者,寒主闭藏,而外冒于寒,则里热怫郁,而表之阳和卫气,以外寒逼入于里,则阳并于阴而寒战也。

又经验方法∶用杏仁不拘多少,去其皮尖,又以马蔺根一处同研细,先以葱煎汤洗之,然后再以此药敷之,或单以杏仁一味,去皮尖用之亦可。然湿热不能自然宣通散越于周身,故湿热郁之极甚,而面目、遍身发黄也。

设若感之势甚,本难解者常服,三两日间,亦渐减可,并无所损。疾走恐惧,汗出于肝。

如不鼾睡,口中和而不燥不渴,身热汗多脉浮盛者,乃亡阳之证,非风温也,即桂枝白虎加人参汤亦不可用也。烦满,谓少腹烦满也;囊缩,谓外肾为热灼,筋缩入腹也。

学人当通变妙用,表里相应,则病在掌握之中。【注】麻黄汤,麻黄、桂枝、甘草、杏仁也。

解利发汗,煎葱白、豆豉汤下。每服二钱,温汤调下,不拘时候。

Leave a Reply