No3320嫩模美七Mia澳门旅拍健身房后按摩主题半脱秀丰乳肥臀诱惑写真71P美七Mia秀人网

No3320嫩模美七Mia澳门旅拍健身房后按摩主题半脱秀丰乳肥臀诱惑写真71P美七Mia秀人网

生者,能助阳,去脏腑沉寒,发诸经寒气,腹中冷痛,霍乱胀满,皮肤间结气,止呕逆,治感寒腹痛,肾中无阳,脉气欲绝,黑附子为引,理中汤用之,以其温脾也。好古分枳壳治气,枳实治血。

煎汤主妇人白带。茯苓先升后降,引热下渗,故小便多者能止也。

昔人以桂枝汤为太阳经风伤卫之专药,他经皆非所宜,而仲景三阴例中阴尽复阳靡不用之,即厥阴当归四逆,未尝不本桂枝汤也。即大腹槟榔辛涩温无毒。

桂附各具五体,各有攸宜。药中有天门冬者勿犯。

近世舶上人每以丁皮混充,不可不辨。色白者良,入药惟取直者,为雄,去黑口及丝,炒用。

 茶之产处最多,惟阳羡者谓之真茶。 其体轻浮,能开胃中清阳,上行通于天。

Leave a Reply