No282连体黑丝袜红内写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No282连体黑丝袜红内写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

土性和缓,故不勤劳也。 故阳病者腰反折,不能俯,阴病者不能仰。

因寒饮食者,寒气熏满中焦,必伤阳气,故血涩气去而中为虚也,若饮食过度,留滞不消,虽亦内伤,此则虚中挟实,是又不可不辨矣。 肠中寒则阴气聚结不行,故小腹切痛而胀。

若忽突起,不赤不痛,则为溢饮所致,又当温中除湿,不可不知也。头痛,以阳邪居于阳分,阳性先而速也。

阴阳之气,正则相和,邪则相恶。肺主气,故诸气郁者,其虚其实,皆属于肺。

此因于外者,显然有可察也。风寒客于脉而不去,名曰“疠风”,或名曰“寒热”。

以上本言刺法,而其现症甚详,用药所当推也。厥则阳气并于上,阴气并于下。

Leave a Reply