K6第一福利官方导航

K6第一福利官方导航

 五苓散内用金铃,白术泽泻与木通,茴香赤苓橘核配,肉桂槟榔合猪苓。然火有虚实,如大眦红肉色深红者,心经实火也,宜黑参汤服之;小眦红丝色淡红者,心经虚火也,宜决明散主之。

(甘露饮)生地黄熟地黄天冬麦冬去心枳壳麸炒枯梗黄芩枇杷叶蜜炙茵陈蒿石斛引用红枣肉煎服。外势轻者,俱用溺白散擦之。

一钟将吃完,可留一口,将丸药送下。又云:汗之则疮已。

【注】形状如珠,滑溜不定,谓之滑脉。每服三十丸,食后滚汤送下【方歌】犀角丸能除心火,诸般瘰历兼目红,牵牛半生半炒用,主治:治男妇小儿忧思气郁,瘰历坚硬,肝旺血燥,骤用迅烈之剂,恐伤脾气,以此膏常服消之。

初起如粟,坚硬肿痛,肩臑拘急,不能举扬。泻之一证,多因脾被湿浸,土不胜水而成,更有飧泻水泻之证,致疾之因不同,而调治之法亦异,医者详细辨之,或分消或温补,因证施治,庶不误矣。

痘已见形,身仍发热者,此毒气未尽透也,不润红者,痘色虽红而黯滞也,稀疏淡隐者,痘虽稀疏而色浅淡,隐于皮肤不透出也,精神少者,精神倦怠也,此皆见点险证,痘顺兼杂病者,谓痘出虽属顺证,而或兼杂病,亦属险名也。痂厚光润如粟色者,谓结痂厚而不薄,不干不湿,不黑不白,如粟壳色,痂落瘢红润满平者,谓痂落瘢痕色红润泽,平满不凸不凹,皆结痂落痂顺痘也,结痂干燥不润泽,难落须知血分热,凉血解毒归地紫,丹红翘芷连甘枯。

Leave a Reply